GEZE Service - Nach- und Umrüstung leicht gemacht!

Lettere modernisering og oppgradering

Vi hjelper deg med moderniseringen

Generelt sett er levetiden for bygningsteknologi kortere enn selve bygningens levetid. Tekniske anlegg må skiftes ut fra tid til annen. Det må heller ikke glemmes, at kravene som stilles til bygningsteknologien, spesielt når det gjelder bygningssikkerhet, endrer seg som følge av lovendringer og nye standarder, som f. eks. DIN 18650. Serviceekspertene hos GEZE har mange års erfaring og kjenner til alle gjeldende krav for bygg og anlegg. De oppdateres kontinuerlig innen forskrifter og direktiver. Vi tilbyr fremtidsrettede produktløsninger med alt fra automatisering av dører til installasjon eller modernisering av bygninger med nødutgangsløsninger. Naturligvis tilbyr vi også muligheten til å oppgradere eller modernisere produkter fra andre produsenter.

Hurtig levering av reservedeler

Det moderne reservedelslager vårt inneholder alle originale reservedeler, også for eldre systemer. Vi tilbyr kompetent konsulenthjelp samt rask tilgjengelighet av deler som vi om nødvendig kan sende deg ekspress, slik at du aldri må vente mer enn 24 timer.